Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.SHOAH/PERS/Ostrava/Hornung_Otto/005
Datace vzniku26.9.1944
Popis
Aranka Hornung, roz. Krausz, získala švédský pas b… [více]
Jazykněmecky, česky

Související sbírky


Hornung, Otto (je součástí)
inventární číslo: SHOAH/PERS/Ostrava/Hornung_Otto
Související jména
Hornung, Aranka (* 1.4.1898) (vlastněno (kým))
Kredit a copyright

Dokument zveřejněn se souhlasem Kingston Ostrava Scroll Group. Pro publikační účely kontaktujte prosím Kingston Ostrava Scroll Group, email: david@lawsonassoc.co.uk.
This document is published by courtesy of the Kingston Ostrava Scroll Group. To request permission to use or reproduce images of objects from the Kingston Ostrava Scroll Group, please contact: david@lawsonassoc.co.uk.

Švédský pas Aranky Hornung

Katalog sbírek
26.9.1944
Fullscreen
  • JMP Watermark
    JMP Watermark
Aranka Hornung, roz. Krausz, získala švédský pas během pobytu v Maďarsku v Budapešti během II. světové války