Fotografie/ŽMP
IdentifikátorPHOTO.JMP.SHOAH/PERS/Ostrava/Wechsberg_Daniel/73975
Archivní identifikátoryčíslo fotografie (negativu): 73975
Popis
Nájemní a bankovní dům Alberta Wechsberga, dnes na… [více]
Související jména
Wechsberg, Albert (* 6.9.1831) (vlastněno (kým))
Související místa Moravská Ostrava (zobrazuje)
Kredit a copyright

Dokument zveřejněn se souhlasem Kingston Ostrava Scroll Group. Pro publikační účely kontaktujte prosím Kingston Ostrava Scroll Group, email: david@lawsonassoc.co.uk.
This document is published by courtesy of the Kingston Ostrava Scroll Group. To request permission to use or reproduce images of objects from the Kingston Ostrava Scroll Group, please contact: david@lawsonassoc.co.uk.

Dům Wechsbergových v Moravské Ostravě

Katalog sbírek
Nájemní a bankovní dům Alberta Wechsberga, dnes na ulici 28. října čp. 15.
Postaven roku 1907 stavitelem Felixem Neumannem. Ve své době nejvyšší dům města.