ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Rukopisy a genízy na papíře
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 178.197
přírůstkové číslo: 2001/0337
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/178197
Materiálpapír
Technikainkoust; akvarel
Rozměryvýška: 314 mm
šířka: 238 mm
Způsob nabytíz depozitáře
Nápisy a značky…\ הלענה ה"ה תוירבה תא תוכזלו םוקמה דובכל [více]
Související jména
Josef Kohn (donace)
Datace vzniku1846
Místo vznikuNová Cerekev (vytvořeno (kde))

Požehnání ke čtení Tóry

Katalog sbírek
Nová Cerekev, 1846

Text nápisu


זאת נדר והשלים את נדרו לכבוד המקום ולזכות את הבריות ה"ה הנעלה /
הקצין והמפורסם הרר יוסף קאהן מנהל קהל עדת נייצערעקווע /
בשנת תרטז לפק //


Překlad nápisu


Toto přislíbil a svůj slib splnil na počest Hospodinovu a pro dobro stvoření vznešený pán / slovutný předák pan Josef Kohn, představený shromáždění obce Nová Cerekev / roku 616 malého počtu.