ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Textil
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 017.233
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/017233
Materiálsamet; dracoun; prýmky
Technikasteh plný podkládaný; aplikace
Rozměryvýška: 2 300 mm
šířka: 1 650 mm
Způsob nabytíválečný svoz 1942-1945
Místo nabytíPraha, Klausová synagoga
Nápisy a značky…ברה תב הכלמ 'מ תונברה העונצה ןורכזל 'ירה [více]
Datace vzniku1786, doplněno 1814
Místo vznikuČechy (vytvořeno (kde))
Související místaMladá Boleslav (zmiňuje)
Mohuč (zmiňuje)
Klausová synagoga (bylo umístěno (kde))

Opona

Katalog sbírek
Čechy, 1786, doplněno 1814
  • JMP Watermark
    JMP Watermark
  • JMP Watermark
    JMP Watermark

Text nápisu


הניח אהרי' לזכרון הצנועה הרבנות מ' מלכה בת הרב
המא''הג מה''ו שמואל לוי ז''ל אשת הרב הגאון מה''ו בצלאל
ברנדס סג''ל ז''ל אב''ד ור''מ בומסלא הגליל בן הגאון הפורסם
מה''ו משה סג''ל אב''ד ור''מ מענץ ומדינה תקום לפ''ק

ונתחדש ע''י הנעלה כ''ה מאיר קלויבר ואשתו א''ח מ' מלכה תי'
בת מו''ה ברוך בראנדס סג''ל דיין דקהלתינו נ''י

Překlad nápisu


Zanechal po sobě (tj. manžel) na památku ctné rabínky,
paní Malky, dcery rabína, velkého světla, MHV Šemuela
Leviho, blahé paměti, ženy rabína, gaona, MHV Becalela
Brandese SGL, blahé paměti, předsedy rabínského soudu a
hlavy ješivy v Boleslavi (Mladá Boleslav) a její
provincii, syna proslulého gaona MHV Moše SGL, předsedy
rabínského soudu a hlavy ješivy v Mohuči a její oblasti.
"Povstaneš" p.m.p. (chron. 546=1786). Obnoveno
prostřednictvím vznešeného KH Meira Klaubera a jeho ženy,
ženy statečné, paní Malky, nechť žije, dcery MVH Barucha
Brandese SGL, soudce v naší obci, nechť jeho světlo
svítí. Roku 574 p.m.p. (1814)
Související předměty