On-line výstava

Levoruká ukazovátka na Tóru

Tóra, text Pěti knih Mojžíšových, je ústředním pojmem židovského náboženství. Ve fyzické podobě jde o pergamenový svitek, který je uchováván v ozdobné skříňové schráně v čele synagogy. Úcta, která je Tóře vzdávána, je mimo jiné vyjádřena i ozdobným textilním pláštíkem chránícím svitek a dalším souborem ozdob – nástavci nebo korunou nasazenými na výčnělky navíjecích tyčí, a štítem a ukazovátkem zavěšenými na přední straně svitku při jeho uložení ve schráně. Přestože je ukazovátko řazeno k ozdobám, jeho hlavní funkce je praktická – slouží ke sledování řádku textu, který recituje osoba vyvolaná ke čtení z Tóry. Sledování řádku ukazovátkem pomáhá danou pasáž přečíst bez chyb a zároveň neporušuje zákaz dotýkat se svatého textu holou rukou.

Účel použití a ve srovnání s ostatními druhy ozdob Tóry poměrně intenzivní manipulace s předmětem se odrazily i na fyzické podobě ukazovátek. Jsou poměrně kompaktní, obvykle bez většího množství výzdobných prvků, s rozměry umožňujícími pohodlné a bezpečné užití. Běžné středoevropské ukazovátko má na předním konci dříku upevněnou drobnou plastiku lidské ruky s napřaženým ukazovákem, upozorňující na jeho využití. Dřík je zhruba v polovině délky dělen vystouplými segmenty na ukazovací a úchopovou část, k zadnímu konci dříku je upevněn řetízek pro zavěšení ukazovátka na navíjecí tyče svitku. Ve sbírce Židovského muzea v Praze se však nachází malá skupinka ukazovátek, která sice splňují obecnou představu o tom, jak má ukazovátko vypadat, ale v drobném detailu se od všech ostatních ukazovátek na Tóru liší. Jejich ukazovací ručka je ztvárněna v podobě levé ruky.

Levoruká je přibližně desetina lidské populace. Jako každá odlišnost, i levorukost byla kdysi považována za podezřelou a nevhodnou a nositelé této vlastnosti byli různým způsobem omezováni. Ostatně ještě v historicky zcela nedávné době byly běžně praktikovány různé snahy o „přeučování“ leváků. V judaismu byla původně levorukost definována jako tělesná vada. Tato definice měla pro leváky závažný význam, protože na jejím základu nemohli být vyvoláni ke čtení z Tóry, což ve svém důsledku znamenalo velký pokles sociálního postavení jedince a v podstatě odsunutí na okraj židovského společenství. V průběhu doby, zhruba od konce 18. století, se však tento přístup uvolnil a leváci se postupně stávali plnoprávnými členy komunity. Viditelným vyjádřením jejich emancipace jsou levoruká ukazovátka na Tóru, připomínající, že levorukost již není důvodem k diskriminaci.

Výstavu zpracoval Jaroslav Kuntoš.
 • Ukazovátko na Tóru, 1769 - 1776

  Brno, 1769-1776, Jan Christian Fischer

  Stříbro, lito, tepáno a řezáno

  Nejstarší levoruké ukazovátko na Tóru ve sbírce ŽMP. Za zmínku stojí poněkud nadměrná velikost ukazovací ručky, zřejmě vyžádaná objednavatelem. Zda je ukazovací ručka původní, nebo jde o pozdější úpravu, zůstává zatím nezodpovězenou otázkou.

  Inv.č. ŽMP 012.176

 • Ukazovátko na Tóru, 1785 - 1799

  Střední Evropa, konec 18. století, výrobcem neznačeno

  Stříbro, lito a tepáno

  Dedikační nápis udává, že toto ukazovátko věnoval vznešený KHRR Avraham KC za svého syna Jissachara Beera. Pokud je nápis současný se vznikem ukazovátka, pak byl Jissachar Beer zřejmě levákem.

  Inv.č. ŽMP 010.709

 • Ukazovátko na Tóru, 1807

  Střední Evropa, 1807, výrobcem neznačeno

  Dřevo, řezáno

  Inv.č. ŽMP 101.999/02

 • Ukazovátko na Tóru, 1810 - 1812

  Linec, 1810-1812, výrobce neurčen

  Stříbro, lito a tepáno

  V tomto případě je ukazovací ručka naopak poměrně malá. Dedikační nápis se dochoval jen v malém fragmentu a donátora již nelze identifikovat.

  Inv.č. ŽMP 017.019

 • Ukazovátko na Tóru, 1800 - 1850

  Střední Evropa, 1. polovina 19. stol., výrobcem neznačeno

  Dřevo, řezáno

  Ukazovací ručka je silně poškozena, přesto však lze rozeznat, že byla původně levoruká.

  Inv.č. ŽMP 061.665

 • Ukazovátko na Tóru, 1800 - 1850

  Střední Evropa, 1. polovina 19. stol., výrobcem neznačeno

  Dřevo, řezáno a stříbřeno

  Dárce ukazovátka si zřejmě nemohl dovolit věnovat ukazovátko stříbrné, proto zvolil možnost potažení dřevěného podkladu plátkovým stříbrem.

  Inv.č. ŽMP 059.315

 • Ukazovátko na Tóru, 1830 - 1860

  Vídeň, cca 1830-1860, mistr AW

  Stříbro, lito, tepáno a cizelováno

  Inv.č. ŽMP 012.244

 • Ukazovátko na Tóru, 1840 - 1860

  Střední Evropa, kolem poloviny 19. stol., výrobcem neznačeno

  Dřevo, cín, soustruženo a lito

  Ukazovátko se složeno z poněkud nesourodých dílů, hrubé zpracování ukazovací ručky napovídá, že šlo o amatérskou výrobu.

  Inv.č. ŽMP 007.515

 • Ukazovátko na Tóru, 1840 - 1860

  Střední Evropa, kolem poloviny 19. stol., výrobcem neznačeno

  Dřevo, řezáno a soustruženo

  Inv.č. ŽMP 061.664

 • Ukazovátko na Tóru, 1840 - 1860

  Střední Evropa, kolem poloviny 19. stol., výrobcem neznačeno

  Dřevo, řezáno a soustruženo

  Ukazovací ručka je silně naddimenzována a velmi realisticky ztvárněna. Snaha o poukázání na levorukost donátora je zde zcela nepřehlédnutelná.

  Inv.č. ŽMP 037.796

 • Ukazovátko na Tóru, 1856

  Vídeň, 1856, mistr AW

  Stříbro, lito, tepáno a cizelováno

  Podle dedikačního nápisu věnovaly toto ukazovátko ženy štědrého srdce z Klausové synagogy, některý z jejich rodinných příslušníků byl tedy pravděpodobně levákem.

  Inv.č. ŽMP 017.590

 • Ukazovátko na Tóru, 1857

  Střední Evropa, 1857, výrobcem neznačeno

  Dřevo, řezáno

  Podle dedikačního nápisu věnoval ukazovátko v roce 1857 muž jménem Juda.

  Inv.č. ŽMP 104.789

 • Ukazovátko na Tóru, 1850 - 1899

  Střední Evropa, 2. polovina 19. stol., výrobcem neznačeno

  Alpaka, tepáno, lisováno a stříbřeno

  Inv.č. ŽMP 013.516

 • Ukazovátko na Tóru, 1850 - 1899

  Střední Evropa, 2. polovina 19. stol., výrobcem neznačeno

  Dřevo, řezáno a soustruženo

  Rovněž zde je ukazovací ručka mírně naddimenzována.

  Inv.č. ŽMP 004.386

 • Ukazovátko na Tóru, 1850 - 1899

  Střední Evropa, 2. polovina 19. stol., výrobcem neznačeno

  Dřevo, řezáno a soustruženo

  Inv.č. ŽMP 174.613

 • Ukazovátko na Tóru, 1850 - 1899

  Střední Evropa, 2. polovina 19. stol., výrobcem neznačeno

  Dřevo, řezáno

  Inv.č. ŽMP 032.395

 • Ukazovátko na Tóru, 1880 - 1899

  Střední Evropa, konec 19. stol., výrobcem neznačeno

  Mosaz, lito, soustruženo a stříbřeno

  Inv.č. ŽMP 065.674

 • Ukazovátko na Tóru, 1880 - 1899

  Střední Evropa, konec 19. stol., výrobcem neznačeno

  Mosaz, lito, soustruženo a stříbřeno

  Inv.č. ŽMP 098.021

 • Ukazovátko na Tóru, 1901 - 1933

  Střední Evropa, 1. třetina 20. stol., výrobcem neznačeno

  Mosaz, tepáno a stříbřeno

  Inv.č. ŽMP 044.191

Všechny on-line výstavy